POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

Ⅰ. Podstawowe informacje

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika przetwarzanych w celu korzystania przez Użytkownika z Serwisu jest Scythe Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonce, ul. Brzozy-Brzeziny 13, 05-220 Zielonka, NIP: 1251708814, KRS: 0000855688.
 2. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu mogą obejmować adres IP, adres e-mail lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone z wykorzystaniem plików cookie oraz innych narzędzi.
 4. Definicje:
  1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym https://scythe-studio.com, wraz z podstronami;
  3. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z Serwisu.

ⅠI. Cele przetwarzania danych

 1. W związku z udostępnieniem Serwisu przez Administratora treści, dane osobowe przetwarzane są przez Administratora:
  1. w celu udostępnienia Użytkownikowi Serwisu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celu analitycznym – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika na wykorzystanie opcjonalnych plików cookie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. w celach reklamowych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika na wykorzystanie opcjonalnych plików cookie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. W związku z kierowaniem przez Użytkownika do Administratora poczty e-mail, dane osobowe zawarte w tej poczcie są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji z Użytkownikiem.
 3. W związku z zapisaniem się Użytkownika na newsletter, przekazane dane osobowe w tym celu będą przetwarzane w celach wysyłki newslettera – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Ⅲ. Typy plików cookie

 1. Pliki cookie stosowane w Serwisie dzielą się na następujące kategorie:
  RODZAJ OPIS
  Niezbędne pliki cookie Niezbędne pliki cookie są instalowane, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i jego podstawowych funkcji wobec czego nie wymagają zatem zgody Użytkownika. Bez niezbędnych Plików cookie Administrator nie byłby w stanie świadczyć Użytkownikom usług w ramach Serwisu.
  Opcjonalne pliki cookie 1) analityczne – umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Pomagają rozpoznać, które strony są mniej lub bardziej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu Administrator może poprawiać wydajność Serwisu;
  2) reklamowe – wykorzystywane są w celu dostarczenia reklam zgodnych z zainteresowaniami i preferencjami Użytkownika. Na podstawie informacji z tych plików i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań Użytkownika.
 2. Pliki cookie stosowane w Serwisie są przechowywane zgodnie z informacjami poniżej:
  RODZAJ OPIS
  Sesyjne pliki cookie Niektóre cookie są plikami tymczasowymi, przechowywanymi do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Tego rodzaju cookie pomagają analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz łatwiejsze poruszanie się po Serwisie.
  „Stałe” pliki cookie „Stałe” Pliki cookie przechowywane są przez czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika. Pomagają Administratorowi zapamiętywanie ustawień i preferencji Użytkownika, aby uczynić kolejną wizytę wygodniejszą lub dostarczyć dopasowaną treść.
 3. Korzystając z Serwisu, Użytkownik może otrzymać pliki cookie pochodzące od współpracujących z Administratorem podmiotów trzecich: dostawców usług analitycznych oraz partnerów reklamowych.
 4. Serwis korzysta z usług i narzędzi od współpracujących z Administratorem podmiotów trzecich, w szczególności w zakresie związanym z dostarczaniem usług dostępnych za pośrednictwem strony oraz z analityką, reklamą (w tym opartą na zainteresowaniach), remarketingiem, pomiarem rezultatów kampanii reklamowych. Administrator korzysta z:
  1. Google Tag Manager — usługi świadczonej przez Google Ireland Limited (Irlandia) do celów związanych z Google Analytics i integracją dodatkowych usług marketingowych. Korzystanie wyłącznie z Google Tag Manager nie wiąże się z gromadzeniem danych osobowych. Narzędzie to umożliwia działanie znaczników (tagów), które w pewnych okolicznościach mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie korzysta z tych danych. Jeśli na poziomie domeny lub plików cookie została dezaktywowana opcja zapisywania, będzie to obowiązywać w odniesieniu do wszystkich tagów trackingowych zaimplementowanych za pośrednictwem Google Tag Manager. Więcej informacji na temat narzędzia Google Tag Manager można znaleźć na stronie: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/
  2. Google Ads – usługi świadczonej przez Google Ireland Limited (Irlandia) umożliwiającej prezentowanie naszych usług w obrębie wyszukiwarki Google oraz na witrynach, które są częścią sieci reklamowej Google. Użytkownikowi wpisującemu określone hasła w wyszukiwarce wyświetlana może zostać nasza reklama skorelowana z wpisanym hasłem. W ramach Google Ads Administrator ma możliwość analizowania reklam publikowanych na stronach Google, co pozwala lepiej dopasować ofertę Administratora. Po kliknięciu na baner ogłoszenia publikowanego przez Google na urządzeniu Użytkownika zapisywane są pliki cookie. Więcej informacji na temat narzędzia Google Ads można znaleźć na stronie: https://support.google.com/adspolicy/answer/54818?hl=en-GB
  3. Google Analytics – usługi świadczonej przez Google Ireland Limited (Irlandia) w celu analizy ruchu w Serwisie oraz aktywności dotyczących jego przeglądania. Usługa wykorzystywana jest w szczególności do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne strony. Dane te wykorzystujemy również do optymalizacji i rozwoju Serwisu. Więcej informacji na temat narzędzia Google Analytics można znaleźć na stronie: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/
  4. Google reCAPTCHA – usługi świadczonej przez Google Ireland Limited (Irlandia) w celu rozpoznawania sztucznego ruchu na witrynach i ochrony m.in. przed aktywnościami podejmowanymi przez roboty internetowe. Rozwiązanie polega na wyświetleniu prośby o wykonanie testu potwierdzającego, że Użytkownik jest człowiekiem, a nie komputerem;
  5. MailChimp – usługi świadczonej przez The Rocket Science Group (USA) w celu organizacji i wysyłki newslettera przygotowanego przez Administratora;
  6. Zoho SalesIQ – usługi świadczonej przez Zoho Corporation B.V., w celu monitorowania ruchu Użytkownika w Serwisie, która pozwala m.in. na skojarzenie obecności Użytkownika w serwisie z zapytaniem wysłanym przez formularz kontaktowy. Więcej informacji na temat narzędzia Zoho SalesIQ można znaleźć na stronie: https://www.zoho.com/salesiq/terms.html

Ⅳ. Zmiana ustawień w zakresie plików cookie

 1. W Serwisie stosowana jest platforma zarządzania zgodą aby ułatwić Użytkownikowi zarządzanie swoimi preferencjami w zakresie cookie oraz innych narzędzi.
 2. Użytkownik może za pomocą platformy o której mowa w ust. 1 zmieniać swoje ustawienia dotyczące plików cookie, w tym:
  1. wyrazić i wycofać zgodę na wykorzystanie opcjonalnych plików cookie;
  2. zmieniać wybrane wcześniej ustawienia.
 3. Użytkownik w przeglądarce internetowej może sprawdzić, jakie pliki cookie są zainstalowane na urządzeniu i usunąć je pojedynczo lub wszystkie na raz.
  1. Przeglądarka Google Chrome: Ustawienia > Zaawansowane > Prywatność i bezpieczeństwo > Ustawienia treści > Pliki cookie > Wszystkie pliki cookie i dane stron (wybrać jedną z opcji).
  2. Przeglądarka Apple Safari: Preferencje > Prywatność > Pliki cookie i dane witryn (wybrać jedną z opcji).
  3. Przeglądarka Internet Explorer: Przeglądarka Internet Explorer: Narzędzia > Bezpieczeństwo > Usuń historię przeglądania > Pliki cookie i dane witryn internetowych > Usuń
  4. Przeglądarka Mozilla Firefox: Narzędzia > Opcje > Prywatność i bezpieczeństwo > Historia > Usuń pojedyncze ciasteczka.

Ⅴ. Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Użytkownik ma prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie, kontaktując się z Administratorem pocztą elektroniczną. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ⅵ. Okres przetwarzania

 1. W przypadku Plików cookie, dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z okresem przechowywania danego pliku cookie (zobacz III.2 niniejszej polityki).
 2. W przypadku korzystania z newslettera, dane osobowe będą przetwarzane przez okres prenumeraty newslettera.
 3. W przypadku pozostałych danych osobowych innych niż wskazane w ust. 1-2 powyżej, będą one przetwarzane przez okres niezbędny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ⅶ. Odbiorcy danych i przetwarzanie poza EOG

 1. W związku z realizacją korzystaniem z Serwisu, dane osobowe Użytkownika będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności świadczącym usługi IT, w tym Google Ireland Ltd.
 2. Administrator może przekazywać dane osobowe poza EOG, w szczególności do The Rocket Science Group z siedzibą w Atlancie obsługujący aplikację MailChimp wykorzystywaną w celu wysyłki newslettera. Dane są przekazywane na podstawie standardowych klauzul umownych stanowiącej część umowy powierzenia zawartej z ww. podmiotem.
 3. Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne zapewniając odpowiedzi stopień ochrony, przede wszystkim przez:
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską.
   Wskazane zabezpieczenia są udostępniane w siedzibie Administratora.

Ⅷ. Zmiany Polityki Prywatności i Plików Cookie

 1. Prosimy o zgłaszanie wszelkich wątpliwości i pytań w sprawach ochrony Pani/Pana danych, w tym danych osobowych, pod adres:
 2. Niniejsza polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana jednostronnie przez Administratora, bez konieczności zawierania aneksu.
 3. Aktualna wersja niniejszej polityki została przyjęta i obowiązuje od 19.06.2023